Laboral Services BV


Uitzendbureau

Laboral Services BV

Laboral Services BV staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij bieden personeel aan op het gebied van staalconstructie, leidingbouw en productie. Eén van de pijlers van ons succes is het specialistisch vakmanschap van onze medewerkers. Deskundigheid, ervaring en actuele knowhow daar staan wij voor.

Daarnaast is het voor ons belangrijk om aan te sluiten bij organisaties die ons daarin scherp houden en ons adviseren bij actuele ontwikkelingen. Wij voldoen daarom aan de kwalificaties die organisatie / normering stelt.

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU)
VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendbureaus. Het is bedoeld voor uitzending naar opdrachtgevers die VCA gecertificeerd zijn en werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd veiligheidsrisico. De VCU beschrijft de werkzaamheden die een uitzendbureau in het kader van certificering moet verrichten. Voor meer informatie zie http://www.vca.nl

NEN 4400-01 norm | Stichting Normering Arbeid (SNA)
Wij voldoe aan de gestelde eisen in de NEN 4400-01 norm. Dit houdt in dat wij het SNA keurmerk mag voeren. Deze norm is ontwikkeld om de risico's voor inleners van arbeid te beperken op verhaal en boetes van de belastingdienst en overige instanties. Inleners die personeel inlenen van een uitzendbureau met het SNA keurmerk worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon, de minimum vakantiebijslag en niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. Tevens wordt gecontroleerd op een aantal cao bepalingen en of uitzendkrachten arbeid mogen verrichten in Nederland (ID controle).